Zespół taneczny

PIRAMIDA

Od dziesięciu lat w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy działa formacja taneczna ,,PIRAMIDA”. Założycielem i kierownikiem zespołu jest Anna Kuranda. Zespół taneczny  prezentuje  bardzo wysoki poziom artystyczny, który został potwierdzony czołowymi lokatami w przeglądach i konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Opracowywane układy taneczne z elementami tańca współczesnego wraz z przesłaniem dla widza stanowią podstawę choreograficzną zespołu. Zawsze z nowatorską fabułą, połączoną z profesjonalizmem.

Oryginalne kostiumy i rekwizyty taneczne zawsze wzbudzają zachwyt i uznanie dla widza. Repertuar zespołu jest bardzo bogaty i zróżnicowany. Począwszy od muzyki współczesnej poprzez utwory nowoczesne bliskie współczesnemu odbiorcy. Uczą tolerancji, miłości do ludzi i Ojczyzny, wzbudzają refleksję. Pomagają odnaleźć się w współczesnej rzeczywistości. Poprzez zawartą w utworach fabułę, inspirują do przemyśleń.

Podczas konkursów, przeglądów tanecznych, poprzez akcje charytatywne, imprezy środowiskowe zespół prezentuje własny dorobek artystyczny.

Dziesięciokrotnie sięgnął po mistrzostwo w Powiatowych Spotkaniach Artystycznych okazuje się, że nie ma sobie równych na scenie. Za zjawiskowe kostiumy i kunszt taneczny, zespół zyskał wysoką renomę w środowisku artystycznym na terenie województwa , kraju i za granicą. Corocznie otrzymuje nominację  do Harcerskiego  Festiwalu  Młodzieży i Kultury Szkolnej oraz do koncertu ,,Gospodarze-Gościom”. Wielokrotnie gościł w imprezach organizowanych przez WDK w Kielcach między innymi: Milenium Świętokrzyskie na Św. Krzyżu, w wielkiej gali w Centrum Exbudu, otwarcia Igrzysk Lekkoatletycznych, w V święcie Cilimu i Czulentu w Lelowie  oraz w Światowym Zlocie Skautów i Harcerzy. Uczestniczył  w festiwalach o randze międzynarodowej, gdzie konkurował z zespołami z Niemiec, Litwy, Bułgarii, Węgier i Ukrainy. Uczestniczył w tournee po Niemieczech.

Od dziesięciu lat w Piramidzie  zatańczyło  86  tancerzy, w tym sześcioro chłopców. Na scenie  zespół  zaprezentował   251 spektakli artystycznych i widowisk tanecznych. W heroicznej walce o podium zdobył wiele  prestiżowych nagród  i czołowych miejsc.


Dumą zespołu są następujące lokaty:

 • I miejsce w Międzynarodowym Festiwal Tańca Opatów 2010;
 • wielokrotny LAUREAT powiatowych i wojewódzkich Spotkań Artystycznych Harcerskiego Festiwalu Kultury i Młodzieży Szkolnej w Kielcach;
 • LAUREAT XIII w Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych Małogoszcz;
 • GRAND PRIX w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Rytmiczne Pląsy” w Skarżysku – Kamiennej;
 • LAUREAT XVI Ogólnopolskiego Festiwalu w Gorzowie Wielkopolskim;
 • brązowa Miotła Baby-Jagi w Ogólnopolskim Sabacie Tanecznym;
 • brązowy pejzaż w Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych w Brześciu;
 • podwójne wicemistrzostwo Polski w Turnieju Tanecznym w Suchedniowie w kategorii widowisko taneczne w układzie pt.  ,,Cleopatra”  i w  inscenizacji tanecznej pt. ,,W  lalkowym świecie”
 • wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu w Gorzowie  Wielkopolskim;
 • III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Tańca  o ,,Laur Rzecha”.


Ponadto zespół wytańczył:

 • 2002 r.  II  miejsce w  pierwszym Festiwalu Europejskiego Klubu Gimnazjalnego Nowinach;
 • 2004 r. II miejsce w  Świętokrzyskich  Konfrontacjach  Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych oraz II miejsce i puchar za poziom techniczny zespołu w powyższym przeglądzie;
 • 2005 r.  III miejsce w  Świętokrzyskich  Konfrontacjach  Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych oraz II miejsce i puchar za dorobek artystyczny zespołu w powyższym przeglądzie;
 • 2006 r. III miejsce w IV Świętokrzyskich  Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych w kategorii tańca nowoczesnego oraz III miejsce i puchar za prezentację tańca współczesnego w powyższym przeglądzie;
 • 2006r.  w XII Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych Małogoszcz 2006 nominacja do Koncertu Galowego i statuetka ze złotym medalem za humorystyczne opracowanie choreografii ,,Podryw Kontrolowany”;
 • 2006r. wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie ,,Rytmiczne Pląsy” w Skarżysku – Kamiennej w kategorii tańca nowoczesnego – najwyższa lokata w powyższym konkursie;
 • LAUREAT wojewódzkich Spotkań Artystycznych gratyfikacja finansowa oraz nominacja po raz czwarty do udziału w tegorocznym koncercie „Gospodarze- Gościom” na Kadzielni oraz w XXXIV Harcerskim Festiwalu Kultury i Młodzieży Szkolnej Kielce 2007;
 • wyróżnienie w kategorii tańca współczesnego w Ogólnopolskich Warszawskich Młodzieżowych Spotkaniach Tanecznych SPONTAN  2007;
 • wyróżnienie w Podkarpackim Przeglądzie Zespołów Tanecznych ,,Mikołajkowe prezentacje” za prezentację pt. „Książę Egiptu”;
 • GRAND PRIX w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Rytmiczne Pląsy” w Skarżysku – Kamiennej za choreografię w układzie tanecznym pt. „Książę Egiptu” oraz nominacja do Koncertu Galowego;
 • PIRAMIDA twórcą regionu - przyznanie tytułu przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej i lokalną społeczność;
 • III miejsce w kategorii tańca współczesnego w V Świętokrzyskich Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych o Grand – Prix WDK-u w Kielcach;
 • wyróżnienie w Podkarpackim Przeglądzie Zespołów Tanecznych ,,Mikołajkowe  prezentacje” za układ taneczny pt. ,,W warsztacie”;
 • LAUREAT w XIV Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych Małogoszcz 2008;
 • LAUREAT w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Rytmiczne Pląsy” w Skarżysku – Kamiennej za choreografię w układzie tanecznym pt. „Pocahontas” oraz nominacja do Koncertu Galowego;
 • II miejsce w kategorii tańca współczesnego w V Świętokrzyskich Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych o Grand –Prix WDK-u w Kielcach;
 • GRAND PRIX wojewódzkich Spotkań Artystycznych oraz nominacja po raz szósty do udziału w koncercie „Gospodarze – Gościom” na Kadzielni oraz w XXXVI Harcerskim Festiwalu Kultury i Młodzieży Szkolnej Kielce 2009;
 • LAUREAT w XV Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych Małogoszcz 2009;
 • LAUREAT Koncertu Galowego w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Rytmiczne Pląsy” w Skarżysku – Kamiennej za choreografię w układzie tanecznym   pt. ,,Quo wadis” i za poziom tańca w  ,,Dzikiej  przygodzie”;
 • II miejsce w kategorii tańca współczesnego w  Świętokrzyskich Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych o Grand – Prix WDK-u w Kielcach za prezentację pt. ,,Dzika przygoda”;
 • III miejsce w kategorii produkcje  w  Świętokrzyskich Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych o Grand –Prix WDK-u w Kielcach za układ taneczny ,,Quo vadis”;
 • I miejsce w  Międzywojewódzkim  Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych ,,Abrakadabra” w kategorii taniec współczesny ,,Leżajsk 2009”. 
Free business joomla templates