Schowcase School Program

Modelowa Szkoła SMART

 

 

Nasze Gimnazjum wraz ze Szkołą Podstawową 25 stycznia 2012 r. otrzymało status Modelowej Szkoły Smart Technologies. Współpracę w ramach modelowej szkoły nawiązała wicedyrektor Mariola Kosztołowicz, która teraz koordynuje działaniami obu placówek w ramach programu Schowcase School Program.

 

 

W programie modelowej szkoły SMART (Schowcase School Program) uczestniczą placówki, które rozpoznały korzyści wynikające z wykorzystywania produktów firmy SMART do wzmocnienia metod nauczenia i są entuzjastycznie nastawione na udostępnianie swoich wyników społeczności nauczycielskiej.

Wymagania, jakie należy spełnić, aby uzyskać status Modelowej Szkoły:

 • Odpowiednia liczba klasopracowni wyposażonych w sprzęt z rodziny produktów firmy SMART.
 • Szkoła musi posiadać co najmniej jednego doświadczonego nauczyciela, który udostępnia własne materiały i prowadzi szkolenia dla swoich koleżanek i kolegów.
 • Nauczyciele szkoły muszą być przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Obowiązki Modelowej Szkoły:

 • Pełnienie roli placówki modelowej i gospodarza programu w stosunku do innych szkół i władz lokalnych, zainteresowanych sposobem wykorzystania produktów SMART do wzmocnienia metod nauczania i uczenia się uczniów.
 • Nauczyciele szkoły muszą być czynnymi użytkownikami programu SMART Notebook – systematycznie pracować z tablicą interaktywną, tworzyć własne lekcje interaktywne i udostępniać je poprzez stronę exchange.smarttech.com.
 • Systematyczne aktualizowanie oprogramowania SMART Notebook

Korzyści dla szkoły:

 • bezpłatna licencja dla każdej pracowni wyposażonej w urządzenia SMART (narzędzia matematyczne programu SMART Notebook Math Tools lub oprogramowanie do nauczania wspólnego SMART Classroom Suite),
 • bezpłatne jednodniowe szkolenie lub voucher na udział w seminarium poświęconym opracowaniu materiałów,
 • dostępność określonych produktów po preferencyjnych cenach,
 • bezpłatna kamera dokumentacyjna SMART oraz tablet SMART do stworzenia interaktywnej klasy SMART,
 • po rocznym uczestnictwie w programie 32 bezpłatne piloty do głosowania SMART Response,
 • bezpłatny dostęp do usług SMART Bridgit,
 • powszechne uznanie jako innowatora w wykorzystaniu technologii,
 • dostarczanie najlepszych materiałów z wykorzystaniem rozwiązań edukacyjnych firmy SMART,
 • udostępnianie najlepszych materiałów kolegom.

 

Zbiór lekcji interaktywnych opracowanych i udostępnionych przez nauczycieli naszego Gimnazjum:

Kliknij tutaj

Lekcje interaktywne naszych nauczycieli można również wyszukać na stronach: exchange.smarttech.com oraz tablice.net.pl/lekcje

Zapraszamy!

 

Artykuły:

na portalu tablice.net.pl:

 

 


 
Free business joomla templates