Innowacje Pedagogiczne

w Gimnazjum w Morawicy

 

14. Innowacja "Klub Młodych Pasjonatów Nauki"

Innowacja z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych realizowana przez zespół nauczycieli w składzie Mariola Kosztołowicz, Dorota Molendowska, Edyta Groszek, Anna Radziszewska i Beata Wiśniewska. Zajęcia w ramach innowacji przeznaczone są dla uczniów klas Vi - VI szkoły podstawowej.

opis innowacji


13. Innowacja "Historia regionu świętokrzyskiego w zadaniach matematycznych"

Innowacja realizowana na zajęciach koła matematycznego w klasie trzeciej gimnazjum. Autorem i realizatorem innowacji jest wicedyrektor Mariola Kosztołowicz.

opis innowacji

 

12. Innowacja "Co mi w duszy gra?"

Innowacja została opracowana i będzie realizowana przez panie Renatę Juśkiewicz i Lillę KUbicką. Czas realizacji innowacji: październik 2017 - maj 2018 r.

opis innowacji

 

11. Innowacja "Ekonomiczne potyczki"

Innowacja została opracowana i będzie realizowana przez panie Ewę Bożek - Raćkos i Katarzynę Kowalską. Czas realizacji innowacji: październik 2017 - maj 2018 r.

opis innowacji

 

10. Innowacja  "Teatr niejedno ma imię"

Innowacja została pozytywnie zaopiniowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. Innowacja prowadzona będzie  w ramach zajęć pozalekcyjnych  od 1 września 2016 r. do 23 czerwca 2017 r. przez Monikę Pabian nauczycielkę języka polskiego w Gimnazjum w Morawicy, Annę Kurandę nauczycielkę wychowania fizycznego prowadzącą zespół taneczno - akrobatyczny PIRAMIDA, Pawła Strójwąsa nauczyciela plastyki oraz Pawła Czekaja kapelmistrza Szkolno - Gminnej Orkiestry Dętej funkcjonującej przy ZPO w Morawicy.

Opis innowacji

 

9. Innowacja programowa "Akademia kodowania"

Innowacja została pozytywnie zaopiniowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. Innowacja prowadzona będzie w klasach drugich i trzecich w ramach zajęć pozalekcyjnych  od 1 września 2016 r. do 23 czerwca 2017 r. przez wicedyrektor Mariolę Kosztołowicz.

Opis innowacji

 

8. Innowacja programowa "Śladami słynnych matematyków"

Innowacja została pozytywnie zaopiniowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. Innowacja prowadzona będzie w klasach drugich w ramach zajęć pozalekcyjnych  od 1 września 2016 r. do 23 czerwca 2017 r. przez wicedyrektor Mariolę Kosztołowicz.

Opis innowacji


7. Innowacja metodyczno - programowa "Kompas na przyrodę. Interdyscyplinarne zajęcia pozalekcyjne z biologii i geografii."

Innowacja została pozytywnie zaopiniowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. Innowacja prowadzona będzie w klasach pierwszych w ramach zajęć pozalekcyjnych  od 1 marca 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. przez panie Dorotę Molendowska i Edytę Groszek.

Pełny opis innowacji


6. Innowacja metodyczno - programowa "MatAng - dwujęzyczne zajęcia koła matematycznego"

Innowacja została pozytywnie zaopiniowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. Innowacja prowadzona będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych  koła matematycznego od 1 października 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. przez panią wicedyrektor Mariolę Kosztołowicz oraz panią Annę Litwin.

Pełny opis innowacji


5. Innowacja metodyczno - programowa "Interaktywna matematyka"

Innowacja została pozytywnie zaopiniowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. Innowacja prowadzona będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych  koła matematycznego od 1 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r. przez panią Ewę Bożek - Raćkos.

Pełny opis innowacji

 

4.   Innowacja metodyczno - programowa "Świat jest teatrem, aktorami ludzie"

Innowacja została pozytywnie zaopiniowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. Innowacja prowadzona będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych  koła teatralnego od 1 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r. przez panie Renatę Juśkiewicz i Monikę Pabian.

Pełny opis innowacji

 

3.   Innowacja metodyczna "Geometria z GeoGebrą"

Innowacja została pozytywnie zaopiniowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. Innowacja prowadzona jest od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. przez panią wicedyrektor Mariolę Kosztołowicz. Dotyczy nauczania geometrii w klasie drugiej i trzeciej z wykorzystanie programu GeoGebra.  

Pełny opis innowacji


2.   Innowacja programowo - metodyczna "EkoKompas"

Innowacja została pozytywnie zaopiniowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. Innowacja prowadzona będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych  koła biologiczno - geograficznego od 1 września 2013 r. do 27 czerwca 2014 r. przez panią Dorotę Molendowską i panią Edytę Groszek.

Pełny opis innowacji

 

1.   Innowacja programowo - metodyczna "Klub Kreatywnego Przedsiębiorcy"

Innowacja została pozytywnie zaopiniowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. Innowacja prowadzona będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych  koła przedsiębiorczości od 1 września 2013 r. do 27 czerwca 2014 r. przez panią Katarzynę Kowalską i Ewę Bożek - Raćkos.

Pełny opis innowacji

Informacja na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach: Moduł Gimnazjum, poz. 8, 26, 30 kliknij


 
Free business joomla templates