Strona informacyjna naszego gimnazjum z realizowanymi projektami w ramach e-Twinningu: kliknij

 

Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzędzia i usługi, tak by szkoły w prosty sposób mogły tworzyć w ramach różnych dziedzin krótkoterminowe i długoterminowe partnerstwa.

Portal eTwinning (www.etwinning.net) jest w tej akcji głównym miejscem spotkań oraz platformą pracy. Jest dostępny w 25 językach i przyciągnął do siebie blisko 170 000 członków i ponad 5324 projektów realizowanych przez dwie lub więcej szkół z całej Europy. Portal oferuje narzędzia internetowe umożliwiające nauczycielom znalezienie partnerów do współpracy, zakładanie projektów, dzielenie się pomysłami, wymienianie się przykładami najlepszych praktyk oraz natychmiastowe rozpoczęcie współpracy z wykorzystaniem różnych, specjalnie dopasowanych do potrzeb narzędzi, dostępnych na platformie eTwinningu.

 

Projekty e-Twinning realizowane w Gimnazjum w Morawicy:

 

rok szkolny 2017 / 2018

 

Projekt 3: ‘Words have IMPACT!’

Link do twinspace: https://twinspace.etwinning.net/49751/home

Koordynator projektu: Anna Litwin

Kraje partnerskie:

Portugalia, Hiszpania, Włochy, Polska, Grecja, Słowenia, Rumunia, Turcja

Okres realizacji: listopad  2017 r. - czerwiec 2018 r.

Wykorzystywane narzędzia:

Twinspace, dziennik projektu, notes nauczycielski, e-mail,  strony padlet, narzędzia do głosowania,

Cele projektu:

 • podnoszenie świadomości młodych ludzi  w zakresie problemu znęcania się w świecie wirtualnym i rzeczywistym;
 • wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami z różnych krajów europejskich;
 • podjęcie wspólnych wysiłków  w kierunku eliminacji zachowań negatywnych młodzieży (agresja, znęcanie się, przemoc) poprzez zróżnicowane zadania projektowe;
 • wzrost umiejętności językowych oraz informatycznych;
 • budowanie relacji opartych na szacunku, współpracy i tolerancji;
 • rozwijanie kreatywności wśród młodzieży;
 • zachęcenie uczestników projektu do korzystania z pomocy w sytuacjach trudnych (dyskryminacja, łamanie praw);
 • kształtowanie umiejętności  pracy w grupie, współpracy, dzielenia się efektami;
 • wypracowanie dobrych praktyk  w zakresie postępowania w sytuacjach związanych ze znęcaniem się, przemocą i cyberprzemocą;
 • wypracowanie produktów końcowych projektu.

Rezultaty projektu:

 • strona Twinspace,
 • tablice padlet,
 • gry interaktywne
 • filmy
 • plakaty
 • ankiety, sondaże
 • gazetka elektroniczna

Certyfikat projektu: certyfikat

*

Projekt 2: Weihnachtskarten

Link do twinspace:

Nauczyciel realizujący projekt: Katarzyna Sikora - Gorzelańczyk

Partnerska szkoła:

Scuola Secondaria Statale di I Grado "P. Paoli", Modena, Włochy

*

Projekt 1: European Day of Languages: Tongue Twisters

Link do twinspace: https://twinspace.etwinning.net/43746/home

Koordynator projektu: Anna Litwin

Kraje partnerskie:

Francja, Hiszpania, Włochy, Węgry, Polska, Bośnia i Hercegowina

Okres realizacji: wrzesień 2017 - październik 2017 r.

Wykorzystywane narzędzia:

Twinspace, dziennik projektu, notes nauczycielski, e-mail,  strony padlet, Movie Maker.

Cele projektu:

 • Wspólne obchody Europejskiego Dnia Języków;
 • Poznanie łamańców  językowych w różnych językach europejskich;
 • Poznanie pisowni i w wymowy w językach szkół partnerskich;
 • Doskonalenie użycia nowoczesnych technologii informacyjnych;
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami z różnych krajów europejskich;
 • Promocja szkoły w placówkach partnerskich z całej Europy.

Rezultaty projektu:

 • strona Twinspace,
 • tablice padlet,
 • filmy
 • ankieta ewaluacyjna

Certyfikat projektu: certyfikat


rok szkolny 2016 / 2017


Projekt 6: Learning about others through games. / Uczenie się o innych poprzez gry

Link do projektu:

https://twinspace.etwinning.net/38785/home

Partnerzy projektu:

 • Anna Litwin, Zespół Placówek Oświatowch Gimnazjum w Morawicy, Polska
 • Marta Ubeda Abad, IES DE Vallada, Hiszpania

Okres realizacji: kwiecień 2017- czerwiec  2017

Wykorzystywane narzędzia:

e-mail, forum, dziennik projektu, Twinspace, strona padlet, dysk Google; kalendarz Google, oprogramowanie (Power Point, Excel, Movie Maker); aplikacje internetowe: np.Skype, Padlet, Joomag, Tricider, Kahoot, Quizizz, Prezi, Thinglink, zdjęcia, filmy.

Cele projektu:

 • promocja wiedzy o krajach partnerskich  dzięki współpracy szkół z Polski i Hiszpanii;
 • dzielenie się informacjami na temat szkół, miast i regionów Europy;
 • poprawa umiejętności językowych uczniów;
 • poznanie rówieśników z  Hiszpanii;
 • rozwijanie postawy dociekliwości oraz otwartości na różne kultury;
 • zaprojektowanie  gier o krajach partnerskich, ważnych uroczystościach,
 • zorganizowanie wspólnej lekcji  w formie wideokonferencji;
 • doskonalenie umiejętności zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych;
 • zachęcenie uczestników do pracy w tzw. zespołach mieszanych;
 • wspólne opracowanie produktów końcowych projektu;
 • promocja dorobku projektu w szkołach partnerskich oraz na stronie Twinspace.

Rezultaty projektu

 • Wideokonferencja,
 • Scenariusz lekcji w formie wideokonferencji
 • Książeczka elektroniczna zawierająca gry o uczniach i o ich krajach
 • logo projektu
 • prezentacje multimedialne,
 • filmy,
 • interaktywne gry i quizy
 • ankieta ewaluacyjna.


Projekt 5: I love differences!

Link do projektu:    https://twinspace.etwinning.net/11208/home

Partnerzy:

 • Alina Garbuz , Ukraina ,Lisichansk  Social specialized school №8
 • Danguole Vaitmoniene, Litwa, Kaunas, Kauno Veršvų vidurinė mokykla
 • Edyta Siwek, Polska,,Morawica ,Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy
 • Ekaterina Baburina Włochy, Premana (LC) Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII" di Premana - Scuola Secondaria di I Grado
 • Lena Asp, Szwecja, Kungsbacka, Nova Montessori
 • Maria Diana Iannelli, Włochy, Premana (LC), Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII" di Premana - Scuola Secondaria di I Grado
 • Sezen Kaval, Turcja, Oğuzeli, Doğanpınar Şehit Coşkun Tanrıöver Ortaokulu
 • Sylvaine Diop, Francja, ARUDY, Collège d''Arudy

Okres realizacji: październik 2016 - czerwiec  2017

Wykorzystywane narzędzia: e-mail, forum, dziennik projektu, Twinspace, dysk Google; oprogramowanie (Power Point), zdjęcia, filmy.

Opis projektu:

W projekcie uczestniczą rówieśnicy z  7 krajów europejskich w wieku 13-15 lat. Projekt dotyczy poznawania zarówno   podobieństw jak  i odmienności różnych tradycji , geografii, religii, kultur czy historii z wykorzystaniem języka angielskiego.

Cele projektu:

 • pogłębienie wiedzy na temat podobieństw i różnic dotyczących lokalnych tradycji, zwyczajów, geografii, religii, historii  z wykorzystaniem języka angielskiego
 • uczenie postawy tolerancji i szacunku wobec innych religii i kultur
 • poprawa umiejętności językowych uczniów
 • doskonalenie umiejętności zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych
 • poznanie rówieśników z różnych krajów europejskich

Rezultaty projektu:

 • Tradycyjne listy
 • Listy elektroniczne
 • Strona Twinspace
 • Blogi
 • Prezentacje multimedialne
 • Filmy
 • Kartki świąteczne

 

Projekt 4: Christmas mysteries

Link do projektu: https://twinspace.etwinning.net/26060/home

Partnerzy projektu:

 • Nataliya Kashuba,  Lyceum #6 named Nazar Yaremchuk, Ternopil, Ukraina
 • Anna Litwin, Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy, Morawica Polska
 • Nickie Liaropoulou, 9th Primary School of Aspropirgos, ASPROPYRGOS, Grecja
 • Syuzi Karapetyan,  Educational Complex "Ohanyan", Երևան, Armenia
 • Scuola Statale Secondaria di I Grado "G. B. Basile" di Giugliano in Campania, Giugliano in Campania (NA), Włochy
 • Fiorella Graziano,  I.C. 1° "A. De Curtis" Palma Campania, Palma Campania, Włochy
 • Eda Yurtseven, Mev Kolejİ Özel Ankara Okulari, Ankara, Turcja
 • Mihaela Nitu,  Scoala Gimnaziala nr. 1 Costesti, Costești, Rumunia

Okres realizacji: październik 2016 - styczeń 2017

Wykorzystywane narzędzia:

e-mail, forum, dziennik projektu, Twinspace, strona padlet, dysk Google; kalendarz Google, oprogramowanie (Power Point, Movie Maker); aplikacje internetowe: np.Tricider, Kahoot, Emaze, Prezi, Quizizz, Tagul, zdjęcia, filmy.

Cele projektu:

 • poznanie różnych  tradycji bożonarodzeniowych w Europie;
 • poznanie wybranych elementów historii, kultury i tradycji  krajów europejskich;
 • uczenie postawy tolerancji i szacunku wobec innych religii i kultur;
 • poprawa umiejętności językowych uczniów;
 • doskonalenie umiejętności zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych;
 • rozwijanie autonomii uczniów oraz umiejętności pracy w zespole;
 • rozwijanie wśród uczniów kreatywności oraz umiejętności artystycznych;
 • poznanie rówieśników z różnych krajów europejskich.

Rezultaty projektu:

 • Wideokonferencja,
 • książeczka na temat Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach europejskich;
 • prezentacje multimedialne,
 • filmy,
 • kartki świąteczne,
 • ankieta ewaluacyjna.

Certyfikat projektu:   certyfikat


Projekt 3: Das sind wir – aus Italien und Polen die Schüler

Link do twinspace: https://twinspace.etwinning.net/28756/home

Partnerzy projektu:

Katarzyna Sikora – Gorzelańczyk, Gimnazjum w Morawicy (Uczniowie klasy 2b)

Maria Antonietta Natale, Istituto Comprensivo Statale di Prevalle, Prevalle, Włochy

Okres realizacji: listopad 2016 – maj 2017

Wykorzystywane narzędzia: e-mail, dziennik projektu, Twinspace, zdjęcia, obrazy

Opis projektu:

„Das sind wir – aus Italien und Polen die Schüler” - (To my – uczniowie z Włoch i Polski) to projekt, którego uczestnikami są uczniowie w wieku 14 lat z szkół partnerskich z Polski i Włoch.  Pierwszy etap projektu to wymiana listów, w których uczniowie przedstawiają się.  Podczas realizacji projektu uczniowie w obrębie swoich szkół zostaną podzieleni na grupy i wspólnie opracowują tematy, które wybierane będą co 2 miesiące. Uczniowie pracują według ustalonego przez nauczycieli harmonogramu:

 • listopad: uczestnicy projektu przedstawiają się, piszą o zainteresowaniach i czynnościach w czasie wolnym,
 • grudzień – styczeń: uczniowie przygotowują prezentacje o swoich szkołach,
 • luty – marzec: uczniowie przygotowują prezentacje o swoim kraju i miejscu zamieszkania,
 • kwiecień – maj: uczestnicy projektu piszą o planach na wakacje i planach na przyszłość.

Cele projektu:

 • komunikowanie się uczniów w języku niemieckim,
 • poznanie kultury kraju partnerskiego,
 • komunikowanie się uczestników projektu za pośrednictwem Twinspace,
 • promocja projektu w szkołach.

Rezultaty projektu:

 • strona Twinspace

 

Projekt 2: Brieffreunde aus Polen und Italien

Link do twinspace:  https://twinspace.etwinning.net/27185/home

Partnerzy projektu:

Katarzyna Sikora – Gorzelańczyk, Gimnazjum w Morawicy (Uczniowie koła z języka niemieckiego „Język niemiecki jest łatwy”)

Raffaella Lamadia, Scuola Secondaria Statale di I Grado "P. Paoli", Modena, Włochy

Okres realizacji: październik - grudzień 2016

Wykorzystywane narzędzia: e-mail, dziennik projektu, Twinspace, zdjęcia, obrazy

Opis projektu:

BRIEFFREUNDE (przyjaciele korespondencyjni) to projekt, którego uczestnikami są uczniowie w wieku 13 lat z szkół partnerskich z Polski i Włoch. Dzięki wymianie listów w języku niemieckim, uczniowie wzbogacą zasób słownictwa i pokonają barierę językową w zakresie porozumiewania się w języku niemieckim. Tematami listów są: rodzina, hobby, czas wolny. Ponadto uczniowie wymienią się przepisami kulinarnymi na najpopularniejsze dania w ich krajach.  Projekt zakończy się akcentem bożonarodzeniowym. W tym okresie uczniowie będą pisać życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia w języku niemieckim.

Cele projektu:

 • komunikowanie się uczniów w języku niemieckim,
 • promocja wiedzy o różnych sposobach spędzania świąt Bożego Narodzenia w Polsce i we Włoszech,
 • poznanie kultury kraju partnerskiego,
 • komunikowanie się uczestników projektu za pośrednictwem Twinspace,
 • promocja projektu w szkołach.

Rezultaty projektu:

 • strona Twinspace
 • wystawa prac związanych z Bożym Narodzeniem

 

Projekt 1: European Day of Languages

Link do twinspace:   https://twinspace.etwinning.net/23124/home

Partnerzy projektu

Karine RICHARD, Collège Saint-Martin, Francja- koordynator

Marianne Soløst, Runni ungdomsskole, Norwegia

Anna Litwin, Gimnazjum w Morawicy, Polska

STEFANIDOU PEGGY, 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Grecja

Adele Lecrosnier, Collège Emilien Adam De VILLIERS, Francja

Agata Dąbrowska, Gimnazjum Nr 2 Braniewo, Polska

Ewa Kulla, Gimnazjum Nr 2 Braniewo, Polska

Stefania Borriello, ICS "Amanzio Ranucci Alfieri" di Marano di Napoli, Włochy

Libia Kowarik, IES El parador, Hiszpania

Marián Reguera González, IES Valle de Piélagos, Hiszpania

Zsuzsanna Hamlin, Illyés Gyula Általános Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája, Węgry

Loreta Vysniauskiene, Klaipėdos "Versmės" progimnazija, Litwa

Ksenija Todorović, Osnovna škola Retkovec, Chorwacja

Andreja Miklavčič, Osnovna šola Sostro, Słowenia

Vinka Zgrablić, OŠ Petra Preradovića, Chorwacja

Hanne Martikainen, Sammonlahden koulu, Finlandia

IACOB DIANA LAURA, Scoala Gimnaziala ,,GH. LAZAR” Rumunia

Nataliia Kobzar, Specialized school № 17 of Cherkasy, Ukraina

Marcel Prievozník, Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, Słowacja

Anna Litwin, Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy, Polska

Monika Vacková, Základní škola Dukelská, Republika Czech

Renata Večerková, Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, Republika Czech

Valentina Arslan, Çizgi Üstü Fen Bilimleri Samsun Koleji, Turcja

Okres realizacji: wrzesień- październik 2016r

Wykorzystywane narzędzia:

e-mail, forum, dziennik projektu, Twinspace, strona padlet, dysk Google; inne oprogramowanie (Ms Power Point, Movie Maker); narzędzia internetowe: Quizlet, Tagul, zdjęcia i rysunki)

Cele projektu:

 • wspólne obchody Europejskiego Dnia Języków w gronie szkół partnerskich eTwinning;
 • motywowanie uczniów do nauki różnych języków europejskich;
 • nauka słówek w 16 językach europejskich;
 • przygotowanie pocztówek zawierających pięć słów w języku ojczystym i języku angielskim oraz przesłanie ich do szkół w Europie;
 • zaprezentowanie słów w formie filmu instruktażowego oraz na tablicy padlet;
 • przygotowanie wystawy zawierającej pocztówki oraz słówka w różnych językach;

Rezultaty projektu:

 • Strona Twinspace, tablica padlet,
 • pocztówki
 • filmy
 • interaktywne fiszki
 • wystawa
 • ankieta ewaluacyjna

Certyfikat projektu:  Certyfikat

 

rok szkolny 2015 / 2016

Projekt 3: So far so near

Europejska  Odznaka Jakości

Partnerzy projektu:

Marta Úbeda Abad,  IES Dr. Lluis Simarro, Xativa, Hiszpania

Anna Litwin, Gimnazjum w Morawicy, Polska

Okres realizacji: październik 2015r. - czerwiec 2016r.

Wykorzystywane narzędzia: e-mail, forum, czat, dziennik projektu, Twinspace, blogi, dysk gogle, Skype ; inne oprogramowanie (Ms Office, PowerPoint, Excel, Photo Story), platforma learn apps, video, zdjęcia i rysunki)

Link do strony informacyjnej o realizowanym projekcie:

https://www.etwinning.net/en/pub/connect/browse_people_schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=en&n=119300

Cele projektu:

- komunikowanie się uczniów z ich rówieśnikami z Hiszpanii w języku angielskim;

- uświadomienie uczniom podobieństw łączących ich z rówieśnikami

- prezentacja szkół i krajów partnerskich;

- promocja wiedzy o różnych sposobach spędzania świąt i uroczystości w Polsce i Hiszpanii;

- komunikowanie się uczestników projektu za pośrednictwem twinspace oraz blogów;

- poznanie nowych narzędzi TIK;

- opracowanie wspólnej książki elektronicznej e-book;

- promocja projektu w szkołach oraz w środowisku lokalnym.

Rezultaty projektu:

 • Strona Twinspace i blogi
 • Wspólna książeczka elektroniczna
 • Filmy
 • Prezentacje multimedialne
 • Zagadki i quizy
 • Ankiety

Certyfikat projektu: certyfikat

Zobacz jak realizowaliśmy projekt:


Projekt 2: Hi to new  friends! / Witajcie nowi przyjaciele!

Partnerzy projektu:

Anetta Wrona - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Morawicy

Bahriye Akkus Kaya - Anadolu Imam Hatip High School (Seferihisar / Izmir, Turcja)

Okres realizacji: październik 2015r. - czerwiec 2016r.

Język projektu: język angielski

Cele projektu:

 • rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym;
 • poznawanie innych narodowości i kultur europejskich;
 • zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego.

Wykorzystywane narzędzia: e-mail, inne oprogramowanie (PowerPoint, video, zdjęcia i rysunki), forum, Skype, dziennik projektu, Twinspace.

Rezultaty projektu:

 • udoskonalenie znajomości języka angielskiego;
 • wzbogacenie  wiedzy o kraju europejskim;
 • poznanie nowych narzędzi TIK.

Link do strony informacyjnej o realizowanym projekcie: https://www.etwinning.net/en/pub/connect/browse_people_schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=en&n=118191

Certyfikat projektu: certyfikat

 

 

Projekt 1: A postcard for a penfriend / Pocztówka dla przyjaciela korespondencyjnego

Partnerzy projektu:

Anna Litwin - Gimnazjum w Morawicy

Edyta Siwek - Gimnazjum w Morawicy

Alice Johns - College Paul Emile Victor (VIDAUBAN, France)

Aneta Hałasa - Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II (Łaszczów, Poland)

Gary Johns - Collège jacques prévert (LES ARCS SUR ARGENS, France)

Inmaculada León Moruno - I.E.S. "MIGUEL DURÁN" (Azuaga, Spain)

Kathy Guille - Whickham School and Sports College (Whickham, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom)

Mihaela Huica - Scoala Gimnaziala "Sf. Nicolae" (Tg. Jiu, Romania)

Müberra Oktay - Faik Erbağı ortaokulu (Ankara / Keçiören, Turkey)

Stèfanie Amaranthe - Collège Privé Marthe Robin (Le Tampon ( Ile de La Réunion), France)

Tiina Roine - Varppeen koulu (Laitila, Finland)

Okres realizacji: wrzesień - październik 2015

Język projektu: język angielski

Cele projektu:

 • Wspólne obchody Europejskiego Dnia Języków  wraz  ze szkołami z krajów europejskich.
 • Poprawa umiejętności w zakresie komunikowania się w języku angielskim.
 • Prezentacja szkół oraz uczniów uczestniczących w projekcie.
 • Stworzenie linku do strony dla uczniów zaangażowanych w korespondencję.

Wykorzystywane narzędzia:

audio konferencja, e-mail, Forum, inne oprogramowanie (Powerpoint, video, zdjęcia i rysunki), dziennik projektu, Twinspace, wideokonferencja, publikacje w Internecie

Rezultaty projektu: pocztówki, które zostaną opublikowane na portalu eTwinning - strona Twinspace.

Link do strony informacyjnej o realizowanym projekcie:   link

Certyfikat projektu: certyfikat

 

rok szkolny 2014 / 2015

Projekt: Discover 7 wonders of your region / Odkryj siedem cudów swojego regionu

Partnerzy projektu: Gimnazjum w Morawicy (Anna Litwin)

Zakladna škola Ivana Branislava Zoche - Revúce Słowacja (Alena Kvetková)

Czas realizacji: październik 2014 - czerwiec 2015

Cele projektu:

Rezultaty projektu: Przewodnik turystyczny w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim i angielskim

Link do strony informacyjnej o realizowanym projekcie: kliknij

Certyfikat projektu: certyfikat certyfikat2

Za realizację projektu Discover 7 wonders of your region nasze Gimnazjum otrzymało Krajową Odznakę Jakości:   odznaka


 

rok szkolny 2013 / 2014

Projekt: Мой питомец

Na początku roku szkolnego 2013/2014 do eTwinning przystąpiło również Gimnazjum w Morawicy. Do współpracy w projekcie pt. Мой питомец włączyło się 6 szkół z trzech krajów europejskich: Polski Litwy i Czech. Wszystkie szkoły przyjęły zaproszenie do współpracy od założycielki i pomysłodawczyni projektu – nauczycielki z Litwy.

Zadaniem uczniów było opisanie swoich pupili, zrobienie im fotografii, poszerzenie zasobu słownictwa, wykorzystanie TIK do nauki języka obcego i zaprezentowanie swoich prac na platformie współpracy nad projektem – TwinSpace. Językiem projektu był język rosyjski. W naszej szkole do projektu przystąpiła część uczniów klasy 2b i jedna uczennica klasy 3b. Uczniowie tworzyli swoje prace pod opieką pani Michaliny Wiatrowskiej.

Projekt realizowany przez nasze Gimnazjum wspólnie ze szkołami partnerskimi zdobył Europejską Odznakę Jakości, którą zostają nagrodzone szkoły zawiązujące współpracę i realizujące projekty eTwinning.


link do strony z informacjami o projekcie realizowanym przez nasze gimnazjum: http://www.etwinning.net/pl/pub/profile.cfm?f=2&l=pl&n=98608

Nasz Certyfikat Odznaki Jakości: Certyfikat

link do strony eTwinning: http://www.etwinning.pl

 
Free business joomla templates