Uczniowska Rada Gimnazjalna 2017 / 2018

 

Przewodniczący: Filip Kruk
Zastępca przewodniczącego: Wojciech Stokowski
Skarbnik: Paweł Bożek - Raćkos
Sekretarz:
Jakub Sabat


Opiekun: Zbigniew Więckowski

 

PLAN PRACY RADY GIMNAZJUM

na rok szkolny 2017 / 2018

 

Cele działań podejmowanych przez Samorząd Uczniowski:

 • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 • Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
 • Promowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych oraz akcjach charytatywnych.
 • Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 • Współorganizowanie uroczystości szkolnych oraz obchodów państwowych zawartych w terminarzu imprez szkolnych na dany rok szkolny.
 • Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 • Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Działania:

Nr.

Zadania

Termin realizacji

1.

Organizacja akcji informacyjnej samorządu:

 • Prowadzenie kroniki, gabloty, oraz współtworzenie strony internetowej.

Cały rok

2.

Prowadzenie dokumentacji działań samorządu, gromadzenie materiałów oraz zdjęć poprzez wykorzystanie możliwości sekcji fotograficznej.

Cały rok

3.

Współtworzenie, redagowanie i sprzedaż gazetki szkolnej.

 • Uwzględnienie zainteresowań uczniów
 • Wywiady z nauczycielami oraz osobami z poza szkoły

Cały rok

4.

„Szczęśliwy Numerek”

 • Losowanie szczęśliwych numerków.

Cały rok

5.

Udział przedstawicieli samorządu w imprezach okolicznościowych oraz organizacja:

 • Konkurs na logo SU
 • Dyskoteki okolicznościowe
 • Dzień chłopaka
 • Andrzejki (zabawa Andrzejkowa)
 • Mikołajki (sprzedaż ciast)
 • Całonocny Biwak Szkolny
 • Walentynki (poczta)
 • Dzień kobiet
 • Dzień naleśnika lub tosta
 • Dzień Ziemi (sprzątanie świata)
 • Dzień Dziecka – Dzień Sportu

Cały rok

6.

Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu „Klasa z klasą”.

Cały rok

7.

Organizacja i udział w akcjach charytatywnych m.in.:

 • „Szlachetna Paczka”

Cały rok

8.

Współpraca przy organizowaniu Tygodnia Promocji Zdrowia

 • Wykonanie prezentacji multimedialnych oraz prelekcji.

Kwiecień

9.

Organizacja zebrań Samorządu Uczniowskiego.

 • Omawianie bieżących wydarzeń
 • Konsultacje z Samorządami Klasowymi

Pierwszy poniedziałek każdego miesiąca roku szkolnego

10.

Sprzedaż koszulek, kubków, długopisów z logo SU.

Cały rok

11.

Podejmowanie innych akcji w zależności od inwencji uczniów i ich potrzeb

Cały rok

12.

Dbałość o przestrzeganie statutu i

regulaminu SU przez uczniów i nauczycieli.

Cały rok

13.

Organizacja wyborów do nowego składu SU w roku szkolnym 2017/2018

 • Przystąpienie do akcji „Samorządy mają głos” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Czerwiec/Wrzesień

 


 
Free business joomla templates