eTwinning

 

Jesteśmy szkołą eTwinning!


Zobacz listę szkół najlepiej realizujących projekty eTwinning w całej Europie.

Nasze zadania:

........


eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły z całej Europy współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.  W programie uczestniczy już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.

 

Naszą przygodę z eTwinningiem rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2014/2015. W listopadzie 2016r Gimnazjum w Morawicy zostało wyróżnione Europejską Odznaką Jakości eTwinning za realizację projektu pt. "So far so near". Koordynatorem przedsięwzięcia jest Anna Litwin-nauczycielka języka angielskiego.


Zobacz wyróżnione szkoły z całej Europy (XI 2016)

W październiku 2017r otrzymaliśmy kolejne dwie Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości za realizację projektów pt. "Christmas mysteries" oraz "Learning about others through games".

Zobacz listę nagrodzonych projektów z Polski i z całej Europy. (XI 2017)

 

rok szkolny 2014 / 2015

Projekt 1: Discover 7 wonders of your region / Odkryj siedem cudów swojego regionu

Partnerzy projektu: Gimnazjum w Morawicy oraz Zakladna škola Ivana Branislava Zocha - Revúca Słowacja

Czas realizacji: październik 2014 - czerwiec 2015

Rezultaty projektu: Przewodnik turystyczny w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim i angielskim,strona Twinspace, blogi

Certyfikat projektu: certyfikat ;  certyfikat2

Za realizację projektu Discover 7 wonders of your region nasze Gimnazjum otrzymało Krajową Odznakę Jakości:   odznaka

11.08.2015Laureaci Uczniowskiej Krajowej Odznaki Jakości - projekt "Discover seven wonders of your region"


rok szkolny 2015 / 2016

Projekt 2: A postcard for a penfriend / Pocztówka dla przyjaciela korespondencyjnego

Partnerzy projektu:

Polska,Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Rumunia, Turcja, Finlandia

 

Okres realizacji: wrzesień - październik 2015

Język projektu: język angielski

Cele projektu:

Wspólne obchody Europejskiego Dnia Języków  wraz  ze szkołami z krajów europejskich.

 • Poprawa umiejętności w zakresie komunikowania się w języku angielskim.
 • Prezentacja szkół oraz uczniów uczestniczących w projekcie.
 • Stworzenie linku do strony dla uczniów zaangażowanych w korespondencję.

Wykorzystywane narzędzia:

audio konferencja, e-mail, Forum, inne oprogramowanie (Powerpoint, video, zdjęcia i rysunki), dziennik projektu, Twinspace, wideokonferencja, publikacje w Internecie

Rezultaty projektu: pocztówki, które zostaną opublikowane na portalu eTwinning - strona Twinspace.

Certyfikat projektu: certyfikat

 

Projekt 3: So far so near

Partnerzy projektu:

IES Dr. Lluis Simarro, Xativa, Hiszpania

Anna Litwin, Gimnazjum w Morawicy, Polska

Okres realizacji: październik 2015r. - czerwiec 2016r.

Wykorzystywane narzędzia: e-mail, forum, czat, dziennik projektu, Twinspace, blogi, dysk gogle, Skype ; inne oprogramowanie (Ms Office, PowerPoint, Excel, Photo Story), platforma learn apps, video, zdjęcia i rysunki)

 

Cele projektu:

- komunikowanie się uczniów z ich rówieśnikami z Hiszpanii w języku angielskim;

- uświadomienie uczniom podobieństw łączących ich z rówieśnikami

- prezentacja szkół i krajów partnerskich;

- promocja wiedzy o różnych sposobach spędzania świąt i uroczystości w Polsce i Hiszpanii;

- komunikowanie się uczestników projektu za pośrednictwem twinspace oraz blogów;

- poznanie nowych narzędzi TIK;

- opracowanie wspólnej książki elektronicznej e-book;

- promocja projektu w szkołach oraz w środowisku lokalnym.

Rezultaty projektu:

 • Strona Twinspace i blogi
 • Wspólna książeczka elektroniczna
 • Filmy
 • Prezentacje multimedialne
 • Zagadki i quizy
 • Ankiety

Certyfikat projektu: certyfikat

Zobacz jak realizowaliśmy projekt:

Sukcesy w projekcie


Krajowa Odznaka Jakości- 3.08.2016

Europejska Odznaka Jakości- 22.11.2016

Europejska  Odznaka Jakości

 

Laureaci Uczniowskiej Krajowej Odznaka Jakości- projekt "So far so near"

 

 

 

rok szkolny 2016 / 2017

Projekt 1: European Day of Languges

Projekt 2: Christmas mysteries

Link do projektu: https://twinspace.etwinning.net/26060/home

Kraje partnerskie:

Ukraina,Polska, Grecja, Armenia, Włochy, Turcja

Okres realizacji: październik 2016 - styczeń 2017

Wykorzystywane narzędzia:

e-mail, forum, dziennik projektu, Twinspace, strona padlet, dysk Google; kalendarz Google, oprogramowanie (Power Point, Movie Maker); aplikacje internetowe: np.Tricider, Emaze, Prezi, Quizizz, Tagul, zdjęcia, filmy.

Cele projektu:

 • poznanie różnych  tradycji bożonarodzeniowych w Europie;
 • poznanie wybranych elementów historii, kultury i tradycji  krajów europejskich;
 • uczenie postawy tolerancji i szacunku wobec innych religii i kultur;
 • poprawa umiejętności językowych uczniów;
 • doskonalenie umiejętności zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych;
 • rozwijanie autonomii uczniów oraz umiejętności pracy w zespole;
 • rozwijanie wśród uczniów kreatywności oraz umiejętności artystycznych;
 • poznanie rówieśników z różnych krajów europejskich.

Rezultaty projektu:

Certyfikat projektu:   certyfikat

Sukcesy w projekcie:

Krajowa Odznaka Jakości- 28.03.2017 odznaka

Europejska Odznaka Jakości- 25.10.2017

 

Projekt 3: Learning about others through games

Partnerzy projektu:

 • Anna Litwin, Zespół Placówek Oświatowch Gimnazjum w Morawicy, Polska
 • Marta Ubeda Abad, IES DE Vallada, Hiszpania

Okres realizacji: kwiecień 2017- czerwiec  2017

Wykorzystywane narzędzia:

e-mail, forum, dziennik projektu, Twinspace, strona padlet, dysk Google; kalendarz Google, oprogramowanie (Power Point, Excel, Movie Maker); aplikacje internetowe: np.Skype, Padlet, Joomag, Tricider, Kahoot, Quizizz, Prezi, Thinglink, zdjęcia, filmy.

Cele projektu:

 • promocja wiedzy o krajach partnerskich  dzięki współpracy szkół z Polski i Hiszpanii;
 • dzielenie się informacjami na temat szkół, miast i regionów Europy;
 • poprawa umiejętności językowych uczniów;
 • poznanie rówieśników z  Hiszpanii;
 • rozwijanie postawy dociekliwości oraz otwartości na różne kultury;
 • zaprojektowanie  gier o krajach partnerskich, ważnych uroczystościach,
 • zorganizowanie wspólnej lekcji  w formie wideokonferencji;
 • doskonalenie umiejętności zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych;
 • zachęcenie uczestników do pracy w tzw. zespołach mieszanych;
 • wspólne opracowanie produktów końcowych projektu;
 • promocja dorobku projektu w szkołach partnerskich oraz na stronie Twinspace.

Rezultaty projektu

 • Wideokonferencja,
 • Scenariusz lekcji w formie wideokonferencji
 • Książeczka elektroniczna zawierająca gry o uczniach i o ich krajach
 • logo projektu
 • prezentacje multimedialne,
 • filmy,
 • interaktywne gry i quizy
 • ankieta ewaluacyjna.


Krajowa Odznaka Jakości- 4.08.2017

Europejska Odznaka Jakości- 25.10.2017


Laureaci Uczniowskiej Krajowej Odznaki Jakości - projekt " "Christmas mysteries"


 

Rok szkolny 2017 / 2018

 

Projekt 1: European Day of Languages: Tongue Twisters

Link do twinspace: https://twinspace.etwinning.net/43746/home

Koordynator projektu: Anna Litwin

Kraje partnerskie:

Francja, Hiszpania, Włochy, Węgry, Polska, Bośnia i Hercegowina

Okres realizacji: wrzesień 2017 - październik 2017 r.

Wykorzystywane narzędzia:

Twinspace, dziennik projektu, notes nauczycielski, e-mail,  strony padlet, Movie Maker.

Cele projektu:

 • Wspólne obchody Europejskiego Dnia Języków;
 • Poznanie łamańców  językowych w różnych językach europejskich;
 • Poznanie pisowni i w wymowy w językach szkół partnerskich;
 • Doskonalenie użycia nowoczesnych technologii informacyjnych;
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami z różnych krajów europejskich;
 • Promocja szkoły w placówkach partnerskich z całej Europy.

Rezultaty projektu:

 • strona Twinspace,
 • tablice padlet,
 • filmy
 • ankieta ewaluacyjna

Certyfikat projektu: certyfikat

 

Projekt 2: Words have IMPACT

Kraje partnerskie:

Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Turcja, Polska, Słowenia


O nas w mediach

Krajowa Odznaka Jakości eTwinning dla Gimnazjum w Morawicy (strona www Gminy Morawica)

Krajowa Odznaka Jakości eTwinning dla Gimnazjum w Morawicy (Wiadomości Morawickie wrzesień 2015 str. 9)

SP w Morawicy uhonorowana Krajową Odznaką Jakości eTwinning (portal CK Info)

How to develop intercultural understanding through play (Languages Today, str.26-27)

Europejska Jakość w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy (strona www Gminy Morawica)

Europejska Jakość w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy (Wiadomości Morawickie luty 2017 str.15)

Europejskie Odznaki dla Gimnazjum w Morawicy, portal CK Info.pl, 13.01.2018

Europejskie Odznaki dla Gimnazjum w Morawicy, strona www UGiM Morawica, 13.01.2018

Europejskie Odznaki dla Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy, Echo Dnia, 19.01.2018

 
Free business joomla templates