Od września do końca roku szkolnego w klasach IV - VII szkoły podstawowej i w klasach drugich gimnazjalnych będzie realizowany projekt "Mediacja rówieśnicza" w ramach rządowego programu "Bezpieczna plus". Głównym celem programu "Bezpieczna +" jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania obejmują następujące obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkole.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Realizowany w szkole projekt Mediacja rówieśnicza opracowały wicedyrektor Mariola Kosztołowicz i pedagog szkolny Beata Sowa.

 

 

 
Free business joomla templates