Ramowy plan nauczania

 

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

klasy

Razem w cyklu

I

II

III

1

język polski

5

5

4

14

2

język angielski

3

3

3

14

3

język niemiecki

2

2

1

4

muzyka

1

-

-

1

5

plastyka

-

-

1

1

6

historia

2

2

2

6

7

wiedza o społeczeństwie

-

1

1

2

8

geografia

2

1

1

4

9

biologia

1

2

1

4

10

chemia

2

1

1

4

11

fizyka

2

1

1

4

12

matematyka

4

4

5

13

13

informatyka

-

1

1

2

14

wychowanie fizyczne

4

4

4

12

15

edukacja dla bezpieczeństwa

-

-

1

1

16

zajęcia artystyczne

-

1

1

2

17

zajęcia techniczne

-

1

1

2

18

godziny z wychowawcą

1

1

1

3

Razem obowiązkowe

29

30

31

90

19

religia/etyka

2

2

2

6

20

wychowanie do życia w rodzinie

0,5

0,5

0,5

1,5

Razem

31,5

32,5

33,5

97,5

21

rewalidacja 2h x l. uczniów

 

 

 

 

 

 


 
Free business joomla templates