Terminarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2016 / 2017

 

Data

Problematyka spotkania

14. 09. 2016 r.

środa

 • Spotkanie Dyrekcji szkoły z rodzicami klas trzecich - egzamin gimnazjalny

Tematyka spotkania z wychowawcami:

 • Wybór trójki klasowej.
 • Zebranie zgody rodziców na zwalnianie uczniów z pierwszej i ostatniej godziny lekcyjnej.
 • Zebranie zgody rodziców na udział dziecka w zajęciach prowadzonych przez pracowników poradni lub innych instytucji.
 • Problem absencji na zajęciach. Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów.
 • Zasady wzajemnej komunikacji Rodzic – Nauczyciel obowiązujące w szkole. Terminarz spotkań z rodzicami
 • WSO. Prawa i obowiązki uczniów.
 • Szkolny i klasowy program wychowawczy. Program profilaktyczny.
 • Oferta zajęć pozalekcyjnych.
 • Wpłaty na ubezpieczenie.
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły za ubiegły rok szkolny.
 • Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora w bieżącym roku szkolnym.

8. 11. 2016 r.

środa

 • Omówienie bieżących wyników nauczania klasy i każdego  ucznia.
 • Frekwencja uczniów na zajęciach.
 • Próbny egzamin gimnazjalny (klasy III).
 • Badanie kompetencji w klasach drugich.
 • Klasowe problemy wychowawcze.

14. 12. 2016 r.

środa

 • Bieżące wyniki nauczania klasy i uczniów.
 • Frekwencja uczniów na zajęciach.
 • Zagrożenie ocenami niedostatecznymi.
 • Badania kompetencji w klasach drugich

24. 01. 2017 r.

wtorek

 • Spotkanie z Dyrekcją szkoły.
 • Poinformowanie rodziców o sukcesach klasy i poszczególnych uczniów.
 • Frekwencja uczniów na zajęciach.
 • Poinformowanie rodziców o problemach wychowawczych w klasie.
 • Omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr (klasy i poszczególnych uczniów)
 • Przedstawienie analizy wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego (klasy trzecie).
 • Organizacja egzaminu gimnazjalnego (klasy trzecie).

6. 04. 2017 r.

czwartek

 • Omówienie bieżących wyników nauczania każdego ucznia.
 • Frekwencja uczniów na zajęciach.
 • Problemy wychowawcze.
 • Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich i badanie kompetencji w klasach drugich – organizacja.

17. 05. 2017 r.

środa

 • Poinformowanie rodziców o sukcesach klasy i uczniów.
 • Omówienie bieżących wyników nauczania klasy i każdego ucznia
 • Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego oraz o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi.
 • Frekwencja uczniów na zajęciach.
 • Klasowe problemy wychowawcze.

 
Free business joomla templates